Vlastní práce

Mé zkušenosti vycházejí především z dlouholetého studia anglického jazyka - včetně specializace na nabízené obory (v současnosti C2, několik menších certifikací v IT, software, sales, politika EU, apod.), každodenní práce, reálných situací a dlouholeté spolupráce s rodilými mluvčími v oboru. Komunikace s úřady v různých zemích, vyřizování oficialit a náležitostí.

Během posledních osmi let jsem žil jeden rok na Novém Zélandu, 3 roky jsem cestoval v rámci zaměstnání po EU a pracoval v nadnárodních korporacích zabývajících se službami a IT, naposledy jsem žil dva roky v Kanadě. V zahraničí jsem pracoval jako kvalifikovaný a certifikovaný zaměstnanec v různých technických a obchodních oblastech. Také jsem si vytvořil spoustu spojení na lidi, se kterými spolupracuji při některých aspektech své práce.

Profesionální zkušenosti:

Europcar CZ – cesty po CZ i EU

Jazyková odvětví: cestovní ruch – doprava; obchod; customer support.

Slovem, písmem

Hotel Avion

Jazyková odvětví: cestovní ruch – ubytování, doprava; obchod; customer support.

Slovem, písmem

Bluelink International CZ s.r.o.

Jazyková odvětví: cestovní ruch – letecká doprava, ;obchod, profesionální komunikace s klienty, customer support.

Slovem, písmem

TechData s.r.o.

Jazyková odvětví: obchod – nákup, management; logistika.

Slovem, písmem

Poslední Zakázky

Zde můžete vidět něco z mé poslední práce:

Shimadzu (dokončení 02.01.14)

Rozsáhlý technický manuál (55 NS).

From Autotanasia to Suicide (dokončení 12.12.13)

Filozoficko-sociální pojednání o historickém fenoménu sebevražd. Překlad několika kapitol (30 NS).

Nigerijská delegace (3 dny, listopad 2013)

Doprovod a překlad pro menší skupinku 3 nigerijských delegátů.

Překlad webové stránky (listopad 2013)

Překlad obecného textu + formátování webu.